PYTHON SİNX MACLAURİN SERİSİ AÇILIMI

AÇIKÇASI BEN DE TAYLOR VE MACLAURİN SERİSİNİ İLK DEFA ÖDEVİ ALINCA ARAŞTIRARAK ÖĞRENDİM. TAM ÖĞRENDİM DEMEYELİM DE YANİ VARLIĞINDAN HABERDAR OLDUK ;).

import math
import sympy as sy
x=sy.Symbol('x')
#formul bu fonksiyonun içinde
def hesaplama(degisken):
  return (-1)**(degisken)*(katsayı*x)**(2*degisken+1)/math.factorial(2*degisken+1)

katsayı=int(input("x'in katsayısını giriniz = "))
n=int(input("n değeri kaç olsun = "))

toplam=0
i=0
#döngüde amaç dönen fonksiyonun tutulması ve değişken ile her sayıda hesaplanması
while (i<=n):
  toplam=toplam + hesaplama(i)
  print(str(i)+" sayısında = "+str(hesaplama(i)))
  i=i+1
  
print("Toplam ", toplam)

Reklam

PYTHON KOMBİNASYON HESAPLAMA

KULLANICIDAN ALINACAK 2 SAYININ KOMBİNASYONUNU HESAPLAMA. İÇİNDE FAKTÖRİYEL HESABI DA VAR.

def faktoriyelHesapla(falınacaksayı):
  #burada kombinasyonu alınacak sayıların faktoriyeli hesaplanıyor
  if falınacaksayı==1:    
    return 1
  
  else: 
    return falınacaksayı * faktoriyelHesapla(falınacaksayı-1)
  
def kombinasyonHesapla(ilksayi,ikincisayi):
  
  if (ilksayi<ikincisayi):
    print("1. Sayının 2. Sayıdan büyük yada eşit olması gerekli. Verdiğiniz sayıların çözümü yoktur!")
  
  elif(ilksayi==ikincisayi):
    print("1")
  
  elif(ilksayi>ikincisayi):
    
    donen1=1
    donen1= faktoriyelHesapla(ilksayi) #faktoriyel fonksiyonuna gönderiliyor
    
    donen2=1
    donen2= faktoriyelHesapla(ikincisayi) #faktoriyel fonksiyonuna gönderiliyor
    
    donen3=1
    donen3= faktoriyelHesapla(ilksayi-ikincisayi) #faktoriyel fonksiyonuna gönderiliyor
    
    sonuc=donen1/(donen2*donen3)#hesaplama burada yapılıp bir değişkene atanıyor
    return sonuc#çıkan sonuç return ile geri döndürülüp yazdırılıyor
  
def Yazdır(a,b):
  print("Sonuç:",kombinasyonHesapla(sayi1,sayi2) )#kombinasyon fonksiyonu çağırılıyor 
  
  
  print("Kombinasyon hesabı için lütfen sayıları giriniz.")  
sayi1 = int(input("1. Sayı Giriniz: "))
sayi2 = int(input("2. Sayı Giriniz: ")) 
Yazdır(sayi1,sayi2)#aldığımız sayıları bu fonksiyon ile faktoriyel, kombinasyon fonksiyonlarına göndereceğiz
 

PYTHON KARMAŞIK SAYILAR HESAPLAMA(DÖRT İŞLEM)

 
 
class Complex(object):

  def __init__(self, gercek, sanal=0.0):
    self.gercek = gercek
    self.sanal = sanal
 
  def __add__(self, deger):
    return Complex(self.gercek + deger.gercek,
            self.sanal + deger.sanal)
 
  def __sub__(self, deger):
    return Complex(self.gercek - deger.gercek,
            self.sanal - deger.sanal)
 
  def __mul__(self, deger):
    return Complex(self.gercek*deger.gercek - self.sanal*deger.sanal,
            self.sanal*deger.gercek + self.gercek*deger.sanal)
 
  def __str__(self):
    return 'Sonuç = : (%d, %di)' % (self.gercek, self.sanal)
 
 
 
 
 
kSayi1=Complex(1,4)
kSayi2=Complex(3,8)
kSayi3=Complex(4,6)
 
toplama=kSayi1+kSayi2
cikarma=kSayi1-kSayi2
carpma=kSayi1*kSayi2
çarpma2=kSayi3*kSayi1
 
print("Toplam  ",toplama)
print("Çıkarma ",cikarma)
print("Çarpma  " , carpma)
print("Çarpma2  ",çarpma2)


#+	object.__add__(self, other)
#-	object.__sub__(self, other)
#*	object.__mul__(self, other)
#//	object.__floordiv__(self, other)
#/	object.__truediv__(self, other)
#%	object.__mod__(self, other)
#**	object.__pow__(self, other[, modulo])
#<<	object.__lshift__(self, other)
#>>	object.__rshift__(self, other)
#&	object.__and__(self, other)
#^	object.__xor__(self, other)
#|	object.__or__(self, other)

ÇIKTI:

Toplam Sonuç = : (4, 12i)
Çıkarma Sonuç = : (-2, -4i)
Çarpma Sonuç = : (-29, 20i)
Çarpma2 Sonuç = : (-20, 22i)

PYTHON PASCAL ÜÇGENİ HESAPLAMA+KOMBİNASYON

STAJIMIN 2. HATFASI FAKAT 2.GÜN SSP UZMANI TARAFINDAN VERİLEN ATÖLYE ÇALIŞMASINI ŞİMDİ PAYLAŞIYORUM. BELKİ KİMSE GÖRMEYECEK AMA BEN GİRİP TEKRAR BAKACAĞIM VE STAJ BOYUNCA YAPTIĞIM HER PAYLAŞIMI GİRECEĞİM.

def pascal(uzunluk, anasatir=[]):
  anasatir.append([1])
  satir=[1]
  for i in range(uzunluk):
    sonraki = 0
    siradaki_satir = []
    for k in satir:
      siradaki_satir.append(sonraki + k)
      sonraki = k
    siradaki_satir.append(1)
    
    satir = siradaki_satir
    anasatir.append(satir)
  
  return anasatir
 
alinansayi = int(input("Kaç satır hesaplansın = "))
bellekte=[]
for x in pascal(alinansayi):
  bellekte.append(x)
  print(x)
h1=int(input("Kaç'ın = "))
h2=int(input("Kaçlısı = "))
print(str(h1)+ " sayısının "+str(h2)+" kombinasyonu "+ str(bellekte[h1][h2]))
  
  

ÇIKTI:

Kaç satır hesaplansın = 4
[1]
[1, 1]
[1, 2, 1]
[1, 3, 3, 1]
[1, 4, 6, 4, 1]

Kaç’ın = 4

Kaçlısı = 3
4 sayısının 3 kombinasyonu 4